საკონტაქტო პირები
ამერიკული კუთხე
ტელეფონი: 293-54-66
ბავშვთა საერთაშორისო ურთიერთა კაბინეტი
ტელეფონი: 299-58-44
ბიბლიოთეკა
ტელეფონი: 292-04-65
ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის კაბინეტი
ტელეფონი: 293-53-38
ვახტანგ ქარსელაძის სახელობის საჭადრაკო სკოლა
ტელეფონი: 298-78-69
თეატრალური სახელოსნო
ტელეფონი: 293-26-84
კომპიუტერული სტუდია
ტელეფონი: 298-78-64
ლიტერატურული სტუდია
ტელეფონი: 299-00-95
მუსიკალური სტუდია
ტელეფონი: 293-31-63
პიონერფილმი
ტელეფონი: 293-15-51
სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტების კაბინეტი
ტელეფონი: 299-75-06
ისტორიისა და ეთნოგრაფიის კაბინეტი
ტელეფონი: 298-78-86
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების კაბინეტი
ტელეფონი: 230-93-41
სპორტული კაბინეტი
ტელეფონი: 293-25-10
ტექნიკური მოდელირებისა და დიზაინის კაბინეტი
ტელეფონი: 299-96-32
უცხო ენების კაბინეტი
ტელეფონი: 299-00-95
ფოლკლორის სტუდია
ტელეფონი: 298-78-66
ქორეოგრაფიული სტუდია
ტელეფონი: 299-52-87
შემეცნებით თამაშობათა სტუდია
ტელეფონი: 293-16-53