0

1.1 სასახლის ფუნქცია

ორგანიზაციის ფუნქცია მოზარდების მრავალმხრივი ინტერესების და სურვილების დაკმაყოფილებას ითვალისწინებს. განსაზღვრულია მათი თავისუფალი დროის ორგანიზების, დამატებითი ცოდნის საფუძვლიანი მიღების, შეძენილი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებისათვის აუცილებელი გარემოს შექმნა, რათა რაც შეიძლება ბევრი მოზარდი მოწყდეს ქუჩას, მიეცეთ თვითრეალიზაციის, შემოქმედებითი პოტენციალის სწორად წარმართვის, ინტერესების დაკმაყოფილების მაქსიმალური შესაძლებლობა. 

 

1.6. სასახლის და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი.

 

ქ.თბილისი, 0114,

რუსთაველის გამზ. №6

ტელ.:(+995 32) 299 75 07; 

(+995 32) 293 30 72;

ფაქს: (+995 32) 298 78 80;

ელ-ფოსტა:     pr@youthpalace.ge;

palacekanc@gmail.com